Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 11, 761 - 769

Korte bijdrage

Psychische gezondheidstoestand vanmigranten: discrepantie tussen psychiatrische stoornissen en ervaren klachten en beperkingen

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

achtergrond Er is een zwakke relatie tussen de vermeende slechte psychische gezondheid van migranten en hun ggz-gebruik.
doel Onderzoeken of er bij Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten een discrepantie bestaat tussen de psychische gezondheidstoestand, gemeten met een klachtgerichte maat, en gemeten met een maat die uitgaat van psychiatrische stoornissen volgens de dsm.
methode Het Composite International Diagnostic Interview en de Medical Outcome Study, short form-36 werden afgenomen bij een steekproef van de Surinaamse (n=311), Turkse (n=648) en Marokkaanse (n=102) bevolking van Amsterdam.
resultaten De Surinaamse groep vertoonde gemiddeld genomen de minste klachten en beperkingen en de meeste psychiatrische stoornissen. Het omgekeerde deed zich voor bij de Turkse onderzoeksgroep, die de meeste klachten en beperkingen meldde, en de minste hoeveelheid psychiatrische stoornissen. De Marokkaanse onderzoeksgroep neemt een tussenpositie in.
conclusie De resultaten van onderzoek naar de psychische gezondheid van migranten zijn afhankelijk van de gekozen gezondheidsindicator. Het is zinvol om bij het onderzoeken van de gezondheidstoestand onderscheid te maken tussen indicatoren.

 

 

 

 

trefwoorden etniciteit, gezondheid, meting, migranten, psychiatrische stoornis