Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 11

Redactioneel

C.M.TH. Gijsbers van Wijk, J.T.V.M. de Jong, B.C.M. Raes

Nul ne m'est plus étranger que moi-mê;me, 729 - 731

Korte bijdrage

J.-P. Selten, E. Cantor-Graae

Schizofrenie en migratie , 733 - 742

Korte bijdrage

C.J. Laban, H.B.P.E. Gernaat, I.H. Komproe, G.A. Schreuders, J.T.V.M. de Jong

Invloed van de duur van de asielprocedure op de prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Iraakse asielzoekers in Nederland, 743 - 752

Korte bijdrage

J.W. Knipscheer, R.J. Kleber

Migranten in de ggz: empirische bevindingen rond gezondheid, hulpzoekgedrag, hulpbehoeften en waardering van zorg, 753 - 759

Korte bijdrage

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Psychische gezondheidstoestand vanmigranten: discrepantie tussen psychiatrische stoornissen en ervaren klachten en beperkingen, 761 - 769

Korte bijdrage

A.C. Schrier, J.R. Theunissen, P.T. Kempe, A.T.F. Beekman

Migranten in de ambulante ggz maken een inhaalslag, 771 - 779

Korte bijdrage

G.W.J.M. Stevens, T.V.M. Pels, W.A.M. Vollebergh, L. Bengi-Arslan, F.C. Verhulst, A.A.M. Crijnen

Emotionele problemen en gedragsproblemen bij Marokkaanse, Turkse en Nederlandse 4- tot 18-jarigen in Nederland1, 779 - 786

Korte bijdrage

F.A.M. Kortmann

Meetinstrumenten in de transculturele psychiatrie, 787 - 793

Korte bijdrage

M. Olff, B.P.R. Gersons

Kortdurende eclectische psychotherapie voor een Turkse patiënte met een posttraumatische stressstoornis, 795 - 799

Korte bijdrage

K. Gokoel

Geesten of schizofrenie: een beschrijving van een Hindoestaanse patiënt, 801 - 805

Korte bijdrage

A.Y. Jessurun, B.C.M. Raes

Een Antilliaanse psychose? , 807 - 811

Ingezonden brief

K.B. van der Heijden, I.M. van Geijlswijk, M.G. Smits

Reactie op 'Verbetert melatonine de gezondheidstoestand en de slaap bij kinderen met een idiopathische chronische inslaapstoornis?', 813 - 819

Ingezonden brief

J.R. van Veldhuizen

Reactie op 'Paternalisme en autonomie in de geestelijke gezondheidszorg', 814 - 815

Ingezonden brief

T.R.V. Nys

Reactie op 'Paternalisme en autonomie. Commentaar op Nys', 816 - 817

Ingezonden brief

A.J.L.M. van Balkom

Publicatieprijs artsen in opleiding 2004/2005, 819 - 819