Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10, 679 - 686

Overzichtsartikel

Mogelijk een samenhang tussen diabetes mellitus en obesitas tijdens de zwangerschap en schizofrenie bij het kind

J.P. de Jong, H.C. Klein

achtergrond Er zijn aanwijzingen dat diabetes mellitus en/of overgewicht tijdens de zwangerschap samenhangen met een vergrote kans op schizofrenie.
doel   Op basis van literatuur inzicht krijgen in de samenhang tussen diabetes mellitus en overgewicht tijdens de zwangerschap en het ontstaan van schizofrenie.
methode   Publicaties van 1985 tot heden werden met behulp van PubMed verzameld met de zoekwoorden: 'schizophrenia' of 'psychotic disorders' en 'gestational diabetes', 'obesity', 'pregnancy', 'offspring' of 'congenital abnormalities'.
resultaten Diabetes mellitus en overgewicht bij de moeder zijn geassocieerd met ontwikkelingsdefecten en een vergrote kans op schizofrenie. Diabetes komt vaker voor bij patiënten met schizofrenie en waarschijnlijk ook bij familieleden. Onder een specifieke groep in de Nederlandse samenleving, te weten migranten, heerst meer diabetes en overgewicht en ontstaat vaker schizofrenie.
conclusie Uit etiologisch en preventief oogpunt is het belangrijk verder onderzoek te verrichtennaardesamenhangvandiabetesen/ofovergewichtenhetlaterontstaanvanschizofrenie. Dit lijkt in het bijzonder te gelden voor migranten.

 

trefwoorden diabetes mellitus, obesitas, ontwikkelingsstoornissen, schizofrenie