Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 10

Ingezonden brief

F.M.M.A. van der Heijden, S. Tuinier †, W.M.A. Verhoeven

Reactie op 'Katatonie, een syndroom om te herinneren'

Redactioneel

S.J. Claes

Terug naar Griesinger? , 655 - 657

Oorspronkelijk artikel

J.T.B. van 't Veer, H.F. Kraan, C.H.C. Drossaert, J.M. Modde

Destigmatisering door deconcentratie? Een Nederlands bevolkingsonderzoek naar het stigma van psychiatrische patiënten , 659 - 669

Overzichtsartikel

N. Duits, W. van den Brink, Th.A.H. Doreleijers

Inschatting van de kans op geweldsrecidive in het onderzoek pro Justitia van jongeren. Een klinische benadering , 671 - 679

Overzichtsartikel

J.P. de Jong, H.C. Klein

Mogelijk een samenhang tussen diabetes mellitus en obesitas tijdens de zwangerschap en schizofrenie bij het kind , 679 - 686

Essay

E.H. Nieweg

Wat wij van Jip en Janneke kunnen leren. Over reïficatie (verdinglijking) in de psychiatrie , 687 - 696

Commentaar

C.F.A. Milders

Dokter Jip en dokter Janneke Commentaar op Nieweg , 697 - 699

Korte bijdrage

G. Degraeve

Pre-therapie: eerste hulp bij aangaan van contact , 701 - 705

Gevalsbeschrijving

M.B. de Koning, A.J. Fouwels

Stoornis van Asperger of persoonlijkheidsstoornis uit het A-cluster: differentiële diagnostiek bij een volwassen patiënt , 707 - 711

Referaat

G. de Fré, S.J. Claes

De invloed van stressvolle gebeurtenissen op het ontstaan van een depressieve stoornis , 713 - 713

Referaat

F. van den Eynde, K.H. Naudts

Sertraline als behandelingsoptie voor pathologisch gokken , 713 - 714

Referaat

De combinatiebehandeling van clozapine en risperidon bij therapieresistente patiënten met schizofrenie , 714 - 715

Ingezonden brief

S. Knepper

Reactie op 'Het beloop van schizofrenie en de herkeuring: twee tegenstrijdige bewegingen' (Her)keuringen en psychiatrie , 718 - 721