Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 9, 603 - 612

Overzichtsartikel

Langerdurende ambulante psychotherapie is effectief

E.W.P.M. Daenen, A.C. van Reekum, P.M.F.J.J. Knapen, R. Verheul

achtergrond Langerdurende ambulante psychotherapie is voor veel patiënten in Nederland niet langer toegankelijk. De vraag is of langerdurende psychotherapie toch een plek binnen het behandelaanbod behoort te krijgen.
doel Overzicht van de literatuur over de effectiviteit van langerdurende psychotherapie bij stoornisgebonden doelgroepen. methode Kritisch literatuuronderzoek met behulp van de medische databases PubMed, Psycinfo en de Cochrane Library, waarbij gebruik is gemaakt van zoektermen voor de specifieke stoornissen gecombineerd met 'psychotherapy' en termen die de effectiviteit uitdrukken, zoals 'effectiveness'.
resultaten Bij patiënten met een cluster-B- of -C-persoonlijkheidsstoornis is langerdurende psychotherapie effectief. Patiënten met chronische of recidiverende depressies hebben minder kans op terugval, wanneer een langerdurende vervolgbehandeling met psychotherapie wordt gegeven. Enkele onderzoeken wijzen uit dat langerdurende psychotherapie ook effectief is bij specifieke groepen patiënten met een eetstoornis, een bipolaire stoornis of een schizofrene stoornis.
conclusie Langerdurende psychotherapie is een effectieve behandelmethode bij verschillende patiëntengroepen en mag niet ontbreken in het totale aanbod aan psychotherapeutische behandelingen. Langerdurende psychotherapie vormt een logische stap tussen kortdurende psychotherapie en (dag)klinische behandelprogramma's.

 

trefwoorden effectiviteit, langerdurend