Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 9, 583 - 592

Oorspronkelijk artikel

Praktijkafspraken gebundeld in een brochure:een pilot-onderzoek

E.F.A. Maes

achtergrond Vanuit maatschappelijke, juridische en therapeutische overwegingen moeten artsen hun patiënten steeds grondiger informeren. In verband met de moeilijkheden bij het verstrekken en het opnemen van alle noodzakelijke informatie tijdens een eerste gesprek werd een brochure ontwikkeld die 27 items omvat.
doel Het laten evalueren van de brochure om uit te maken of deze als middel om informatie te verstrekken beantwoordt aan de maatstaven en verwachtingen van collega-professionals én patiënten.
methode Vijfenvijftig professionals en 80 patiënten werden gevraagd naar hun mening omtrent zowel de brochure in het algemeen als haar opzet. Professionals werden tevens bevraagd over hun eigen methodiek.
resultaten Uit antwoorden van 26 professionals en 46 patiënten bleek dat slechts 1 op de 4 professionals zijn patiënten systematisch informeert en dat slechts 1 op de 8 hierbij gebruikmaakt van een folder, hoewel zij allen verschillende items als essentieel beschouwden. Bovendien toonden zowelpatiëntenalsprofessionalseengroteappreciatievoordebrochurealsvoorlichtingsinstrument, zeker voor medisch-juridisch belangrijke items als rijvaardigheid, suïcidepreventie, continuïteit van zorg en de (Belgische) Wet op de patiëntenrechten.
conclusie De voorgestelde brochure wordt beschouwd als een geschikt hulpmiddel bij het voorlichten van patiënten omtrent verschillende belangrijke onderwerpen. Naast de stimulerende effecten op het therapeutische proces biedt ze een houvast voor beide partijen.

 

trefwoorden aansprakelijkheid, informatie, psychotherapie