Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 8, 549 - 555

Gevalsbeschrijving

Maligne neurolepticasyndroom: een complexe diagnose en behandeling

J.A. van Waarde, E.J.G. Zandbergen, B. Verwey

Een patiënt met een bipolaire stoornis en parkinsonisme ontwikkelt, na afbouw van diverse geneesmiddelen - waaronder anticholinergica - en na toedienen van antipsychotica, een maligne neurolepticasyndroom. De diagnose werd aanvankelijk gemist. Als eerste keuze werd behandeld met lorazepam intraveneus, maar deze behandeling faalde waarna elektroconvulsietherapie gegeven werd. Het gecompliceerde beloop van het maligne neurolepticasyndroom en van de elektroconvulsietherapie worden beschreven. Na de elektroconvulsietherapie bleek lorazepam alsnog opmerkelijk effectief.

 

trefwoorden elektroconvulsietherapie