Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 8, 533 - 542

Overzichtsartikel

Impulsief gewelddadig gedrag

R.C. Brouwers, M.T. Appelo, T.I. Oei

achtergrond Impulsief gewelddadig gedrag is een veelvoorkomend verschijnsel in onze samenleving en het is een kenmerk van meerdere psychiatrische diagnosen.
doel Het onderzoeken in de literatuur welke neurobiologische, cognitieve en sociaal- psychologische factoren verband houden met impulsief gewelddadig gedrag en of het een apart psychopathologisch verschijnsel is. In het bijzonder het zoeken naar aanwijzingen voor plotselinge arousal-veranderingen in relatie tot impulsief gewelddadig gedrag.
methode Literatuuronderzoek naar neurobiologische, cognitieve en sociaal-psychologische aspecten van impulsief gewelddadig gedrag. Er werd gebruikgemaakt van PubMed, Medline, Psycinfo, Online Contents, Winspirs en de Cochrane Database. De hoofdzoektermen waren 'violence', 'aggression' en 'impulsiveness', gecombineerd met onder meer 'arousal', 'cognition', 'hostility'.
resultaten Een aantal factoren is geassocieerd zijn met het onderwerp, geen van hen is discriminerend. Er zijn aanwijzingen voor een relatie tussen impulsief gewelddadig gedrag en eenarousal-sprong. Impulsief gewelddadig gedrag lijkt beschouwd te kunnen worden als reactie op provocatie als een apart psychopathologisch syndroom.
conclusie Impulsief gewelddadig gedrag is op te vatten als een apart psychopathologisch syndroom. Het is gerelateerd aan een ingewikkeld risicoprofiel waarvan een arousal-sprong bij provocatie de neurobiologische kern lijkt te zijn. Verder onderzoek moet aantonen welke (combinatie van) risicofactoren (risicotaxatie) differentiëren (differentieert) tussen verschillende groepen met dit gedrag.

trefwoorden arousal, geweld, impulsief gedrag, overzicht