Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 7, 448 - 448

Psychopathologie

Autisme Spectrum Stoornissen bij normaal begaafde volwassenen

Horwitz, E.H., Ketelaars, C.E.J., & van Lammeren, A.M.D.N. (Red.)

Van Gorcum, Assen 2004 116 pagina's, ISBN 90 232 3999 7, € 17,50

De opkomst van de stoornis van Asperger en de pervasieve ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins omschreven (pdd-nos) heeft geleid tot toegenomen belangstelling voor autismespectrumstoornissen (ass) bij volwassenen. De verschillen tussen deze ass-varianten zijn subtiel van aard en er bestaat onder pyschiaters behoefte om de klinische blik ten aanzien van de ass te verruimen. Dit boekje voorziet hierin. Het bestaat uit de delen Diagnostiek en behandeling en Comorbiditeit en casuïstiek. Het is geschreven aan de hand van pionierservaringen en verliest zich niet in details. Uitzondering hierop is het hoofdstuk De relatie tussen Autisme Spectrum Stoornissen en angst dat op een weinig inzichtelijke manier een overmaat aan onderzoeksbevindingen aanhaalt betreffende ass, de obsessieve compulsieve stoornis en sociale angst. De verschillen in het karakter van dwangmatig gedrag en passiviteit in sociaal contact hadden hier meer aan bod mogen komen. Hoofdstukken als Classificatie, Diagnostisch proces en screening, Behandeling van Autisme Spectrum Stoornissen en Differentiaal diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen en schizofrenie maken dit weer ruimschoots goed. In Autisme Spectrum Stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen komen de referentiekaders van de kinderpsychiatrie en psychiatrie het sterkst tegenover elkaar te staan. Een keuze tussen deze referentiekaders wordt vermeden met het argument dat bij zowel ass als ps wordt uitgegaan van een deficitmodel. Dit boekje kan ik aanbevelen aan iedere collega die zich snel wil inlezen in ass bij normaal begaafde volwassenen.

C.C. Kan