Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 6

Redactioneel

W. Cahn

Het beloop van schizofrenie en de herkeuring: twee tegenstrijdige bewegingen , 347 - 350

Oorspronkelijk artikel

A.A. de Lely, W.W. van den Broek, P.G.H. Mulder, T.K. Birkenhäger, J.A. Bruijn

De invloed van medicatieresistentie op het kortetermijneffect van elektroconvulsietherapie1, 351 - 358

Essay

J. Vandenbergen, S. Vanheule

Het chronische-vermoeidheidssyndroom en betekenisverlening door artsen, 359 - 367

Commentaar

B. van Houdenhove

Als je moet bewijzen dat je ziek bent ..., 369 - 370

Overzichtsartikel

P.N. van Harten

Katatonie, een syndroom om te herinneren, 371 - 382

Korte bijdrage

W. Mulder, J. Dekker, C.M.T. Gijsbers van Wijk

De Tijdelijke Overbruggingsafdeling Amsterdam Ervaringen met grootstedelijke acute opnames, 383 - 389

Gevalsbeschrijving

Y. de Kok

Een door aripiprazol geluxeerde psychotische relaps, 391 - 393

Referaat

M.S.J. Flos

Verbetert melatonine de gezondheidstoestand en de slaap bij kinderen met een idiopatische chronische inslaapstoornis?, 395 - 395

Referaat

D. Bamelis, G. Pieters

De tijdsrelatie tussen depressie en cognitieve beperkingen bij ouderen: wat is de kip en wat is het ei?, 396 - 396

Ingezonden brief

J.A.M. de Kroon, H.M. van Praag

Reactie op 'Waarom een diagnose schizofrenie?' en 'Waarom geen diagnose schizofrenie' Antwoord aan De Kroon, 397 - 398