Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 5, 325 - 328

Gevalsbeschrijving

Psychose bij kinderen met het Prader-Willisyndroom

P.J.L. Collin, H. Boer, A. Vogels, L.M.G. Curfs

Het Prader-Willi-syndroom is vaak geassocieerd met psychotische stoornissen, die vrijwel uitsluitend voorkomen bij patiënten met het Prader-Willi-syndroom met een uniparentele maternele disomie en/of een imprintingsstoornis. Uit eerder onderzoek en gevalsbeschrijvingen bleek dat de leeftijd van aanvang van de psychose altijd dertien jaar of ouder was. Deze gevalsbeschrijving bespreekt twee kinderen met Prader-Willi-syndroom, die op de leeftijd van acht jaar een psychotische episode doormaakten.

trefwoorden kinderen, Prader-Willi-syndroom, psychose