Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 5, 279 - 287

Oorspronkelijk artikel

De praktijk van elektroconvulsietherapie in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Resultaten van een enquê;teonderzoek

P. Sienaert, W. Milo, J. Peuskens

achtergrond    De praktijk en frequentie van het gebruik van elektroconvulsietherapie (ect) zijn erg verschillend in verschillende landen en regio's. Tussen 1995 en 2000 werden in België jaarlijks 4765 elektroconvulsieve behandelingen uitgevoerd, waarvan 2757 in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
doel   Inventariseren van de toepassing van ect in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. methode   Na een telefonische inventarisatie van de instellingen waar ect wordt aangeboden, werden in totaal 88 vragenlijsten gestuurd naar alle psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische diensten van algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
resultaten en conclusies   ect wordt aangeboden in 23 van de 88 ziekenhuizen. Alle 23 ect-aanbieders beantwoordden de vragenlijst. In de meeste ziekenhuizen wordt ect onregelmatig gebruikt. De behandeling wordt gereserveerd voor ernstige medicatieresistente depressieve toestandsbeelden, en wordt zelden gebruikt bij psychose en manie. Het meest gebruikte anestheticum is propofol. Bitemporale elektrodenpositie met een vaste hoge stimulusdosis is de meest gebruikte behandeltechniek. Onderhouds-ect en ambulante ect worden bijna nooit gebruikt. Meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt geen schriftelijke informed consent. De meeste psychiaters geven aan behoefte te hebben aan een gespecialiseerde opleiding.

 

 

trefwoorden België, elektroconvulsietherapie, vragenlijstonderzoek