Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 8, 541 - 550

Overzichtsartikel

Ecstasy

T.M.J. Vreys, B.B.H. van den Bossche

achtergrond Ecstasy (XTC) ofwel 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) is een populaire partydrug met een goede reputatie in het uitgaansmilieu: veilig en niet verslavend. Toch is er reden tot bezorgdheid. Naast de sporadische rapportage van acute, ernstige en soms dodelijke complicaties, zijn er recente aanwijzingen voor langdurige psychiatrische complicaties, waarbij men zich afvraagt of deze het gevolg zijn van serotonerge neurotoxiciteit.
doel Een overzicht geven van de psychiatrische complicaties gerelateerd aan XTC-gebruik.
methode Literatuuronderzoek naar complicaties en neurotoxiciteit bij MDMA-gebruik met behulp van Medline (periode 1980 tot 2001) en Psychlit (periode 1998 tot 2001).
resultaten Naast de reeds bekende acute complicaties vonden we een opmerkelijk groot aantal aanwijzingen voor langdurige psychiatrische complicaties na het gebruik van MDMA. Het betreft stoornissen in functies waarbij serotonine een modulerende rol speelt: depressie, toegenomen impulsiviteit en geheugenstoornissen. Dieronderzoeken tonen aan dat MDMA specifiek neurotoxisch is voor de serotonerge axonen. Onderzoeken bij XTC-gebruikers wijzen erop dat serotonerge neurotoxiciteit ook voor mensen een reëel risico zou kunnen zijn.
conclusie XTCkan diverse vormen van psychopathologie veroorzaken. Naast de acute complicaties kan de psychiater geconfronteerd worden met langdurige stoornissen. Het onderzoek naar neurotoxiciteit is volop in beweging en versterkt het vermoeden dat XTC-gebruikers blijvende hersenbeschadiging kunnen oplopen.

trefwoorden ecstasy, mdma, neurotoxiciteit