Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 8, 523 - 531

Oorspronkelijk artikel

Voor wie is de acute dienst?

C.L. Mulder, A.I. Wierdsma

achtergrond Er bestaat onvoldoende inzicht in de kenmerken van frequente gebruikers van de acute dienst (AD) en hun patronen van zorg. Dit is van belang voor het signaleren van crisisgevoelige patiënten en het maken van beleid voor deze groep.
doel Het onderzoeken van de verschillen tussen patiënten die respectievelijk eenmalig, dan wel meer dan één keer gedurende de periode van een jaar door de AD zijn beoordeeld.
methode Van 2908 patiënten zijn demografische gegevens, klinische gegevens en contactgegevens gebruikt, verkregen via het psychiatrisch casusregister Rotterdam en omstreken, verzameld in de periode 1991-1995.
resultaten Eenenveertig procent van de patiënten was frequent AD-gebruiker met gemiddeld 3,2 AD-contacten. Deze groep nam 60% (2508) van het totaal aantal -contacten (4215) voor zijn rekening. Frequent -gebruik was geassocieerd met: (1) het hebben van een psychiatrische voorgeschiedenis; (2) van het mannelijk geslacht zijn; (3) (minder vaak) weduwstaat en (4) van Surinaamse of Antilliaanse afkomst zijn. Eenmalige -gebruikers hadden gewoonlijk een blanco psychiatrische voorgeschiedenis en in 23% van de gevallen ook geen nazorg.
conclusie Frequente en eenmalige AD-gebruikers vormen aparte groepen patiënten, met eigen patronen van zorg en voor wie de AD een verschillende functie vervult.

trefwoorden acute psychiatrie, epidemiologie, zorgpatronen