Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 4, 253 - 257

Korte bijdrage

Ervaringen met antipsychotica bij een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik Een opiniepeiling onder experts

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

samenvatting   Er bestaat geen duidelijkheid over de effectiviteit van antipsychotica bij de behandeling van patiënten met schizofrenie en bijkomend middelenmisbruik. Teneinde een indruk te krijgen van de ervaringen in de klinische praktijk werd een vragenlijst voorgelegd aan twintig behandelaars. De respondenten blijken niet te twijfelen over de indicatie voor antipsychotica en er lijkt enige voorkeur te bestaan voor het gebruik van moderne middelen. Twijfel over therapietrouw lijkt van belang bij de keuze voor een klassiek antipsychoticum - in depotvorm.

 

 

trefwoorden antipsychotica, middelenmisbruik, schizofrenie