Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 4, 239 - 248

Essay

De psychiater in spagaat - over de kloof tussen natuur- en geesteswetenschappelijke psychiatrie

E.H. Nieweg

samenvatting   In dit artikel wordt de opvatting verdedigd dat de psychiatrie (evenals vele andere wetenschappelijke disciplines), om haar object recht te kunnen doen, uit een veelheid van perspectieven moet bestaan. Deze perspectieven zijn deels natuurwetenschappelijk, deels geesteswetenschappelijk georiënteerd. Zo bezien staat de psychiater, al dan niet bewust, met elk been in een ander wetenschapsdomein. Deze dualistische positie brengt een aantal problemen met zich mee, zoals de geschiedenis van de psychiatrie laat zien. Dit artikel beoogt inzicht te geven in deze wetenschapstheoretische, maar ook voor de praktijk relevante kwesties, en zo het 'methodologisch bewustzijn' te verhogen.

 

trefwoorden evidence-based medicine, filosofie van de psychiatrie, hermeneutiek, methodologisch dualisme, perspectivisme