Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 4, 209 - 218

Oorspronkelijk artikel

Behandeling met atomoxetine van Belgische kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Een prospectief, open onderzoek

S. Crommen, M. Danckaerts

achtergrond   Bij de behandeling van de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) bij kinderen wordt atomoxetine, als niet-stimulerend geneesmiddel, onderzocht. Eerder Amerikaans onderzoek toonde een verbetering van adhd-symptomen.
doel   De veiligheid en de werkzaamheid evalueren van atomoxetine bij de behandeling van Belgische schoolkinderen met adhd.
methode   Een prospectief, open onderzoek van atomoxetine als behandeling van 36 kinderen met adhd (leeftijd 6 - 13 jaar). De werkzaamheid werd geëvalueerd via rapportage van de adhd-symptomen door de ouders tijdens iedere visite en via gedragsvragenlijsten voor de leerkracht. Bijwerkingen, bloedwaarden en cardiovasculaire parameters werden geregistreerd.
resultaten   Atomoxetine (gemiddelde einddosis 1,55 mg/kg/dag) werd goed verdragen. Atomoxetine verminderde significant de kernsymptomen van adhd. Van de 36 kinderen voldeden er 21 (58%) aan de responscriteria (> 25% vermindering op de adhd-Rating Scale-iv- Parent Version - Investigator Administered and Scored en een uiteindelijke score op de Clinical Global Impression Severity Scale - adhd van 1 of 2). Van de 21 kinderen, die de 10 weken durende behandeling voltooiden, voldeden 20 kinderen (95%) aan de responscriteria.
conclusie Deze Belgische onderzoeksresultaten komen overeen met de positieve resultaten uit gecontroleerd Amerikaans onderzoek en ondersteunen het belang van verder onderzoek verspreid over verschillende centra in de wereld.