Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 4

Redactioneel

C.F.A. Milders

Psychiatrie: een narratief medisch specialisme, 195 - 197

Oorspronkelijk artikel

T. Albronda, J.E. Kootstra-Ross, M.G. Vollema, J. van der Weide, G. Klaverwijden †

De waarde van genotypering bij de diagnostiek van de ziekte van Alzheimer, 199 - 208

Oorspronkelijk artikel

S. Crommen, M. Danckaerts

Behandeling met atomoxetine van Belgische kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Een prospectief, open onderzoek, 209 - 218

Overzichtsartikel

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Antipsychotica bij patiënten met een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik. Een literatuuroverzicht, 219 - 228

Overzichtsartikel

E. de Haan, C. Huyser, F. Boer

De dwangstoornis bij kinderen en adolescenten, 229 - 238

Essay

E.H. Nieweg

De psychiater in spagaat - over de kloof tussen natuur- en geesteswetenschappelijke psychiatrie, 239 - 248

Commentaar

W. van Tilburg

De spagaat voorbij. Commentaar op Nieweg, 249 - 251

Korte bijdrage

T.H. Lange, W. van den Brink, P.J.J. Hanneman

Ervaringen met antipsychotica bij een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik Een opiniepeiling onder experts, 253 - 257

Referaat

K. Lauwers, G. Pieters

Welke behandeling voor welk kind met ADHD? Moderatoren en predictoren van behandeling, 259 - 259

Referaat

H.J. Kolthof

Depressies in de familie?, 259 - 260

Ingezonden brief

A.J.K. Hondius

Reactie op 'Voor wie is de voorwaardelijke dwangopneming?' Voorwaardelijke machtiging: een (voldoende) welkome aanvulling?, 262 - 262