Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 3, 161 - 165

Korte bijdrage

Hyperthyreoïdie tijdens lithiumgebruik

B. van der Goot, I.P.M. Keet

Bij zeven patiënten ontwikkelde zich hyperthyreoïdie tijdens het gebruik van lithium. Uit literatuuronderzoek blijkt dat dit waarschijnlijk meer is dan een toevalsbevinding. Tevens geeft literatuuronderzoek aan dat tijdens lithiumgebruik de kans op het krijgen van met name de ziekte van Graves gedurende lithiumgebruik verhoogd is. Ook is het risico van het ontstaan van pijnloze thyreoïditis (silent thyroiditis) verhoogd - een aandoening die na een hyperthyreoïdie hypothyreoïdie kan veroorzaken.

 

trefwoorden hyperthyreoïdie, lithium