Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 47 (2005) 3, 139 - 147

Overzichtsartikel

Cytokines en de depressieve stoornis: een psycho-immunologische kijk op de etiologie van de depressieve stoornis

D. Van West, G. Kenis, M. Maes

achtergrond   Er zijn verschillende aanwijzingen dat affectief-emotionele stoornissen, stressvolle levensgebeurtenissen en psychiatrische stoornissen nauw verbonden zijn met het neuroendocriene systeem en het immuunsysteem. Er is een groeiende interesse in de rol die cytokines spelen in deze interactie.
doel   Het belichten van de mediërende werking van cytokines bij de pathofysiologie van de depressieve stoornis.
methode   Literatuuronderzoek met behulp van PubMed (1980-2004), met als zoektermen 'cytokines', 'depression', 'stress' en 'interleukins'. Tevens werd gebruikgemaakt van de literatuurlijsten bij de aldus verkregen artikelen.
resultaten Bij patiënten met een depressieve stoornis zal een gecombineerde disregulatie van zowel het immuunsysteem als het serotoninemetabolisme en de hypothalamus-hypofysebijnieras een rol spelen in de etiologie van de depressieve stoornis.
conclusie Het psycho-immunologische model van de depressieve stoornis verschaft een verklaring voor zowel de psychosociale (externe stressfactoren) als de organische (interne stressfactoren) etiologie van depressieve stoornis: beide soorten stressfactoren geven aanleiding tot immuunactivering met een verhoogd vrijkomen van pro-inflammatoire cytokines.

 

 

trefwoorden cytokines, depressieve stoornis, interleukinen, stress