Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 781 - 781

Referaat

De delayed-onset-hypothese van het effect van antipsychotica: getoetst en verworpen

N. Dekker, L. de Haan