Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 769 - 773

Gevalsbeschrijving

Therapieresistente depressies bij ouderen: wanneer zijn TCA's gecontra-indiceerd?

R.M. Kok, W.W.A. van Maarschalkerweerd

samenvatting Een 74-jarige man werd opgenomen wegens een sinds anderhalf jaar bestaande, recidief psychotische depressie die zonder succes was behandeld met drie serotonineheropnameremmers en mirtazapine, gecombineerd met risperidon, olanzapine en haloperidol. Vanwege cardiale problematiek had patiënt geen tricyclische antidepressiva gekregen. Behandeling met nortriptyline gaf geen verbetering van de depressie, na lithiumadditie herstelde patiënt vrijwel volledig, met geringe cardiale complicaties. Tevens was sprake van een subcorticale dementie. De cardiale risico's van tricyclische antidepressiva lijken sterk te worden overschat.

trefwoorden cardiovasculaire bijwerkingen, therapieresistente depressie, tricyclische antidepressiva