Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 763 - 767

Korte bijdrage

Een richtlijn in de praktijk

J. Spijker, A.J.A. Kaasenbrood, W.J. de Vries

achtergrond Er is weinig onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van richtlijnen in de algemene psychiatrische praktijk.
doel De toepasbaarheid onderzoeken van een algemene richtlijn voor de biologische behandeling van depressie in een grote instelling voor geestelijke volksgezondheid.
methode In de Gelderse Roos (een instelling voor geestelijke volksgezondheid) hebben de psychiaters van de instelling gedurende één jaar de afwijkingen van de richtlijn en de redenen daarvoor besproken. Na dat jaar werd een enquête gehouden over de waardering van de richtlijn. resultaten Er werden vele redenen genoemd om af te wijken van de richtlijn. Deze waren deels patiëntgebonden, zoals leeftijd, ras en ziektekenmerken, en deels contextgebonden, zoals eerdere behandelingen en voorkeuren van patiënt en behandelaar voor niet-medicamenteuze behandelopties. Ondanks deze beperkingen werd de richtlijn door de psychiaters als ondersteunend ervaren. conclusie Een algemene richtlijn voor de biologische behandeling van depressie lijkt de psychiatrische behandelpraktijk maar matig te dekken. Er worden opties besproken hoe hiermee verder te gaan.

 

trefwoorden depressie, richtlijn, toepasbaarheid