Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11, 755 - 761

Overzichtsartikel

PANDAS Een verband tussen infectie en psychopathologie

S.B.A.H.A. Fluitman, H.G.M. Westenberg, D.A.J.P. Denys

achtergrond In 1996 werd een nieuw concept in de psychiatrie geïntroduceerd, PANDAS (Paediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections), een subtype van de obsessieve compulsieve stoornis en of de tic-stoornis waarbij een temporeel verband wordt gezien met het doormaken van een groep-A-β-hemolytische streptokokkeninfectie.
doel Een overzicht en kritische beschouwing geven van het concept PANDAS.
methode Literatuuronderzoek met behulp van PubMed met als trefwoorden 'PANDAS', 'streptococcal', 'obsessive compulsive disorder', 'tic disorder', 'Sydenham', 'chorea', 'D8/17' en 'treatment' , betreffende de periode 1996 tot 2003. Referenties bij de gevonden artikelen zijn ook opgenomen.
resultaten Drieëndertig artikelen - gevalsbeschrijvingen (7), originle onderzoeksartikelen (15) en overzichtsartikelen (11) zijn voor dit onderzoek gebruikt.
conclusie Tot op heden zijn er weinig argumenten om PANDAS als een apart ziektebeeld te aanvaarden, het concept is echter wel interessant en verdient verdere exploratie.

trefwoorden GABHS, obsessieve compulsieve stoornis, PANDAS, streptokokkeninfectie, tic-stoornis