Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 11

Redactioneel

H. D'haenen †

Het denken mag zich nooit onderwerpen ...want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken (H. Poincaré: wetenschappelijk beginsel van mijn universiteit), 723 - 724

Oorspronkelijk artikel

R.C. Oude Voshaar, W.J.M.J. Gorgels, A.J.J. Mol, A.J.L.M. van Balkom, E.H. van de Lisdonk, M.H.M. Breteler, H.J.M. van den Hoogen, F.G. Zitman

Het staken van chronisch benzodiazepinegebruik met behulp van gereguleerde dosisreductie met en zonder groepstherapie, 725 - 737

Oorspronkelijk artikel

M.M. Thunnissen, Y.A.H. Remans, R.W. Trijsburg

Voortijdige beëindiging van kortdurende klinische psychotherapie, 739 - 743

Overzichtsartikel

I.D.C. van Balkom, F.A. Beemer, R.C.M. Hennekam

Ernstige gedragsproblemen bij kinderen met een verstandelijke handicap: het Smith-Magenis-syndroom, 747 - 754

Overzichtsartikel

S.B.A.H.A. Fluitman, H.G.M. Westenberg, D.A.J.P. Denys

PANDAS Een verband tussen infectie en psychopathologie, 755 - 761

Korte bijdrage

J. Spijker, A.J.A. Kaasenbrood, W.J. de Vries

Een richtlijn in de praktijk, 763 - 767

Gevalsbeschrijving

R.M. Kok, W.W.A. van Maarschalkerweerd

Therapieresistente depressies bij ouderen: wanneer zijn TCA's gecontra-indiceerd?, 769 - 773

Gevalsbeschrijving

W.G. Staal, J.J. Wernand, B. van der Goot

Een moeder accepteert haar baby niet, 775 - 779

Referaat

N. Dekker, L. de Haan

De delayed-onset-hypothese van het effect van antipsychotica: getoetst en verworpen, 781 - 781

Referaat

M. Eneman

Herstel: de visie van patiënten zelf, 781 - 782

Ingezonden brief

E. Geuze, C.S. de Kloet, E. Vermetten

Reactie op 'Trauma, hippocampus en geheugen: een kritische evaluatie', 783 - 785

Ingezonden brief

A.J.L.M. van Balkom

Publicatieprijs arts-assistenten 2003, 783 - 792