Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 671 - 674

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij stoornissen in het gebruik van middelen

G. Dom, V. Raes, B. de Wilde, W. van den Brink

samenvatting Voor screening, diagnostiek en ernstmeting van stoornissen in het gebruik van middelen zijn voor de klinische praktijk diverse meetinstrumenten beschikbaar. In verband met het belang van een vroege detectie wordt voor alcoholproblemen aanbevolen systematisch gebruik te maken van de Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) of de München Alcoholism Test (MALT(-3)) in medische settings en eerstelijnszorg. De European Addiction Severity Index (EuropaSI) en Readiness to Change Questionnaire, Dutch Translation (RCQ-D) zijn voor de behandelpraktijk belangrijke oriënterende instrumenten. Nieuwe instrumenten zijn nodig voor patiënten met een dubbeldiagnose en voor jongeren.

 

trefwoorden meetinstrument, stoornis in middelengebruik, screening