Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 10, 653 - 658

Korte bijdrage

Meetinstrumenten bij aanmelding in de psychiatrie

A.T.F. Beekman, E. de Beurs

samenvatting Bij een deskundig uitgevoerd psychiatrisch onderzoek van een nieuwe patiënt is het de vraag of het daarnaast gebruiken van meetinstrumenten meerwaarde heeft. De toegevoegde waarde van meetinstrumenten wordt besproken met betrekking tot screening, diagnostiek, het vaststellen van de ernst van psychopathologie en het komen tot een efficiënte verzameling van gegevens. Meetinstrumenten kunnen nooit een door een geschoolde clinicus uitgevoerd psychiatrisch onderzoek vervangen, maar wel een belangrijk hulpmiddel zijn in het entreeprogramma.

 

trefwoorden diagnose, entree, meetinstrument, psychiatrie