Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 9, 627 - 631

Gevalsbeschrijving

That's what we call a psychogenic amnesia

M. Jelicic, H.L.G.J. Merckelbach, M.J.V. Peters

samenvatting Als een patiënt met een retrograde amnesie wél psychische problemen, maar géén in het oog springende neurologische afwijkingen heeft, komen specialisten al snel tot de conclusie dat die amnesie een psychogene achtergrond moet hebben. In deze gevalsbeschrijving wordt uitgelegd waarom dat een aanvechtbare heuristiek is. Het betreft een 18-jarige patiënt met retrograde amnesie die zich onder langdurige psychotherapeutische behandeling liet stellen omdat zijn geheugenproblemen als psychogeen werden gediagnosticeerd. Bij grondig neuropsychologisch onderzoek werden toch sterke aanwijzingen voor organische abnormaliteiten gevonden.

 

trefwoorden geheugenstoornissen, retrograde amnesie, traumatisch hersen-letsel