Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 8, 557 - 561

Korte bijdrage

Het meedelen van een psychiatrische diagnose aan mensen met een psychose Een exploratief onderzoek

E. Debusscher, M. Wampers, M. De Hert, J. Peuskens

Men twijfelt tegenwoordig niet meer aan de noodzaak en het belang van het informeren van psychiatrische patiënten over hun aandoening en behandeling. Onderzoek bevestigt immers dat geïnformeerde patiënten hun behandeling beter volgen. In het hier beschreven onderzoek is nagegaan hoe patiënten met een psychose het meedelen van een psychiatrische diagnose evalueren. Tevens is er een enquête uitgevoerd onder Belgische psychiaters over hun praktijk van het meedelen van de diagnose. De resultaten wijzen op belangrijke verschillen in de opvattingen van patiënten en psychiaters, vooral met betrekking tot de geobserveerde impact van het meedelen van een psychiatrische diagnose.

trefwoorden psychiatrische diagnose, psycho-educatie, psychose, schizofrenie