Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 8, 543 - 551

Overzichtsartikel

Trauma, hippocampus en geheugen: een kritische evaluatie

M. Jelicic, M. Merckelbach

achtergrond Bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis worden nogal eens geheugenstoornissen vastgesteld. Volgens sommige auteurs zijn deze stoornissen het gevolg van schade aan de hippocampus, die op haar beurt weer veroorzaakt zou zijn door traumatische stress.
doel Een kritische evaluatie van onderzoek naar hippocampale afwijkingen en geheugenstoornissen bij posttraumatische stressstoornis.
methode Met behulp van Psycinfo en Medline werden artikelen opgespoord waarin het hippocampusvolume en de geheugenprestaties van patiënten met een posttraumatische stressstroornis werden vergeleken met die van controleproefpersonen. Methodologische aspecten van deze onderzoeken werden vervolgens onderzocht.
resultaten Hoewel de meeste onderzoeken laten zien dat patiënten met een posttraumatische stressstoornis een kleiner hippocampusvolume hebben dan controleproefpersonen, lijkt de grootte van de hippocampus niet geassocieerd te zijn met geheugenprestaties. Sommige onderzoeken vertonen methodologische problemen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat hippocampale afwijkingen niet het gevolg zijn van, maar een risicofactor vormen voor, het ontstaan van een posttraumatische stressstoornis.
conclusie Er is geen harde uitspraak mogelijk over de causale relatie tussen traumatische stress, hippocampale afwijkingen en geheugenprestatie. Verder onderzoek op dit terrein lijkt noodzakelijk.

trefwoorden geheugen, hippocampus, posttraumatische stressstoornis