Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 8, 537 - 542

Oorspronkelijk artikel

De betrouwbaarheid van risicotaxatie in de pro Justitia rapportage Een onderzoek met behulp van de HKT-30

W.J. Canton, T.S. van der Veer, P.J.A. van Panhuis, R. Verheul, W. van den Brink

achtergrond Het inschatten van de kans op herhaling van gewelddadig gedrag neemt een belangrijke plaats in in de forensische psychiatrie. Met een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument voor de pro Justitia-rapportages zou deze kans betrouwbaar ingeschat kunnen worden.
doel Onderzoek naar de interbeoordelaarsovereenstemming van risicotaxatie met behulp van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument.
methode De hkt-30 (historisch-klinisch-toekomst), een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument, werd door 3 ervaren rapporteurs onafhankelijk van elkaar ingevuld aan de hand van 74 pro Justitia rapportages.
resultaten De betrouwbaarheid van de historische items en de toekomstitems was in het algemeen goed tot zeer goed, van de klinische items redelijk tot goed.
conclusie Met behulp van een gestandaardiseerd instrument (hkt-30) kan een redelijk betrouwbare risicotaxatie plaatsvinden. Belangrijke aanwijzingen voor mogelijke verbeteringen in het gebruikte risicotaxatie-instrument worden beschreven.

 

trefwoorden betrouwbaarheid, forensische psychiatrie, risicotaxatie