Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 7, 429 - 436

Essay

Van dualisme naar integratie: een pleidooi voor een neuropsychiatrische benadering van psychopathologie

A.F.G Leentjens

samenvatting   Biologische en psychologische referentiekaders in de psychiatrie hebben zich in de afgelopen decennia grotendeels onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Recent wetenschappelijk onderzoek levert echter steeds meer bewijzen dat een dualistische verdeling tussen lichaam en geest niet meer houdbaar is. In dit essay wordt de invloed van deze wetenschappelijke ontwikkelingen voor de klinische praktijk besproken. Gepleit wordt voor een geïntegreerde neuropsychiatrische benadering van psychopathologie, waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met biologische, psychologische en sociale factoren, maar ook met de interactie tussen deze factoren, en de relatie hiervan met hersenprocessen.

trefwoorden biopsychosociaal, cartesiaans dualisme, neuropsychiatrie, theo-retisch model