Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 6

Redactioneel

C.M.TH. Gijsbers van Wijk

Tota mulier in utero?, 343 - 344

Oorspronkelijk artikel

H.R. Aarsse, W. van den Brink, M.W.J. Koeter

Behandelvoorkeuren, patiëntwaardering en behandeluitkomst in ggz en verslavingszorg, 347 - 356

Overzichtsartikel

M.P. van den Berg, R.A. Jongedijk

Farmacotherapie van de posttraumatische stressstoornis, 357 - 368

Essay

A. Liégeois, M. Eneman

Omgaan met vrijheid en dwang in de geestelijke gezondheidszorg: een ethisch advies, 369 - 378

Essay

S. de Maat, F. de Jonghe

Over een gedoemde liefde. , 379 - 387

Korte bijdrage

Y. de Kok

Katten en patiënten met schizofrenie: een goed samengaan?, 389 - 393

Gevalsbeschrijving

A. Vellinga, A. Ederveen

Wilsbekwaamheid: kun je 'goed' beslissen gevaar te lopen?, 395 - 399

Referaat

C. Vranken

Significant verband tussen aanwezigheid van depressie en negatieve uitkomst van drugsbehan-delingsprogramma, 401 - 404

Referaat

M.P. van den Berg

Is therapietrouw bij schizofrenie te beïnvloeden met compliance-therapie?, 402 - 402

Referaat

D. Cuenen, S. Claes

Beïnvloedt de aanwezigheid van persoonlijk-heidsproblematiek de behandeling van depressie?, 403 - 404

Ingezonden brief

C. Sonneborn

Reactie op 'Draaideur', 405 - 405