Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 5, 317 - 321

Korte bijdrage

Prevalentie van middelenproblemen en dubbeldiagnose in Belgische psychiatrische ziekenhuizen

G. Dom, F. de Groot, S. Koeck

samenvatting Het samengaan van middelengerelateerde en andere psychiatrische stoornissen werd onderzocht in 5 Belgische algemeen psychiatrische ziekenhuizen. Registratie-gegevens van 6263 opnames werden geanalyseerd. Er werden hoge comorbiditeitpercentages gevonden. Vooral de comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen lag hoog. De validiteit van de gegevens is echter betwistbaar wegens tekortkomingen die inherent zijn aan de gebruikte registratiesystemen (de Minimale Psychiatrische Gegevens en de Vlaamse Registratie Middelengebruik). Het is aan te bevelen de huidige registratiesystemen aan te passen.

trefwoorden dubbeldiagnose, middelenafhankelijkheid, middelenmisbruik, prevalentie