Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 46 (2004) 5, 295 - 304

State-of-the-art-artikel

De psychiater en het tuchtrecht

P.P.G. Hodiamont

achtergrond De professionele autonomie van de psychiater wordt door wet- en regelgeving toenemend onder controle van de maatschappij gebracht. Als controle-instrument bij uitstek geldt het tuchtrecht, sinds 1997 geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg - Wet BIG.
doel Beschrijving van de tuchtrechtspraak naar vorm en inhoud. Analyse van de klachten over psychiaters. Adviezen voor het omgaan met klachten.
methode Samenvatting van de wettelijke regels omtrent de tuchtrechtspraak, de jurisprudentie over klachten ten aanzien van psychiaters en rechtshulpadviezen bij procedures.
resultaten De tuchtrechtspraak heeft als doel kwaliteitsbewaking van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg. Over psychiaters wordt niet vaker geklaagd dan over andere medische beroepsbeoefenaren. De klachten hebben betrekking op patiëntenrechtelijke, medisch-technische en organisatorische aspecten. In het algemeen komt het aantal gegrond verklaarde klachten niet boven de 20% en is er een tendens tot daling. Aangeklaagde psychiaters doen er goed aan een zeker begrip voor de klager te tonen.
conclusie Psychiaters zijn qualitate qua goed toegerust om een tuchtprocedure professioneel te doorstaan en er hun voordeel mee te doen.

trefwoorden maatschappelijke controle, professionele autonomie, psychiatrie, tuchtrecht, wetgeving