Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 8

Oorspronkelijk artikel

E. Baeck

Leed de Vlaamse componist Peter Benoit aan een bipolaire stoornis?

Oorspronkelijk artikel

C.A.G. van Houten

Geen rook zonder vuur; roken vanuit psychiatrisch perspectief

Oorspronkelijk artikel

R.E. Breuk, W. van Tilburg

Psychoanalytische psychotherapie bij diabetespatiënten; grensgebied tussen psychiatrie en interne geneeskunde

Oorspronkelijk artikel

M.G. Vollema, G.J. Geurtsen, T. Kuipers

Negatieve symptomen: een unidimensioneel construct, samenhangend met frontale functiestoornissen

Oorspronkelijk artikel

F.B. van der Wurff, W.A. van Gool, A. Hijdra

Alledaagse psychiatrische symptomen als presentatie van een bijzonder ziektebeeld, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Oorspronkelijk artikel

H.N. Sno, H.F.A. Schalken, F. de Jonghe, M.W.J. Koeter

De Invullijst voor het Déjà vu Ervaringen