Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 6

Oorspronkelijk artikel

Diagnose: Structurele hapering in casu het Asperger-syndroom

C. Verhagen-Redtenbacher, J.H. Jessurum

In dit artikel wordt gepoogd duidelijk te maken om welke redenen het noodzakelijk is om binnen het spectrum van de aan autisme aanverwante stoornissen het Asperger-syndroom te onderscheiden. Onderliggend aan het Asperger-syndroom is een contactstoornis die oppervlakkig gezien niet direct opvalt en op die wijze, daar de patiënt door de omgeving voortdurend verkeerd ingeschat wordt, voor patiënt en zijn directe omgeving groot leed met zich meebrengt. De structurele aspecten aan de stoornis worden benadrukt en beargumenteerd wordt dat behandeling vooral moet bestaan uit ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving. Hun contactstoornis is essentieel verschillend van die van andere categorieën autistische stoornissen.