Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 6

Oorspronkelijk artikel

Territoriale aspecten van de paranoïde psychose

T. Kuipers

Veel problematisch gedrag van personen die een paranoïde psychose hebben, kan begrepen worden door een sociobiologisch perspectief aan te brengen. De auteur hanteert het begrip `territorium' om enkele in dit kader optredende interpersoonlijke problemen en de hantering ervan in een behandelsetting te illustreren. De hulpverlener kan de patiënt helpen door zijn eigen territoriale gedrag zorgvuldig vorm te geven.