Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 6, 397 - 402

Korte bijdrage

Stemmingsstoornissen tijdens de zwangerschap en de postpartumperiode

E.A.M. Knoppert-van der Klein, I.M. van Vliet, C.J. Sleeboom-van Raaij

samenvatting Depressies komen in gelijke mate voor tijdens en buiten de zwangerschap. Bipolaire stoornissen recidiveren mogelijk minder tijdens de zwangerschap. In de postpartumperiode zijn vrouwen zeer kwetsbaar voor het optreden van (het recidiveren van) stemmingsstoornissen. Belangrijke risicofactoren voor het ontstaan of opnieuw optreden van stemmingsstoornissen in deze periode zijn het al bekend zijn met stemmingsstoornissen, het optreden van een postpartumpsychose of het doormaken van een stemmingsstoornis tijdens de zwangerschap. Het medicatiebeleid tijdens de zwangerschap en na de bevalling moet bij iedere vrouw individueel bepaald worden, na afweging van de risico's voor moeder en kind.

trefwoorden postpartumperiode, stemmingsstoornissen, zwangerschap