Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 44 (2002) 6, 377 - 382

Overzichtsartikel

Depressie: genderverschillen in prevalentie, klinisch beeld en behandelrespons

C.M.T. Gijsbers van Wijk

samenvatting Vrouwen zijn tweemaal zo vaak depressief als mannen. Aan dit sekseverschil liggen, naast artefacten, biologische, psychologische en sociale factoren ten grondslag. Het klinisch beeld van depressie (symptomatologie, ernst, beloop en comorbiditeit) is deels seksespecifiek. Onderzoek naar genderverschillen in respons op behandeling met antidepressiva, psychotherapie of hun combinatie is schaars. Er zijn aanwijzingen dat vrouwen sneller en beter reageren op antidepressiva (selectieve serotonineheropnameremmers), terwijl mannen sneller herstellen wanneer daarnaast psychotherapie wordt toegevoegd .

trefwoorden depressie, gender, sekseverschillen