Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 2

Redactioneel

B.C.M. Raes

Forensische psychiatrie: enkele opmerkingen bij hedendaagse ontwikkelingen, 65 - 66

Oorspronkelijk artikel

C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg

Antipsychotica en psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling , 67 - 74

Overzichtsartikel

W.P.A. van Rooij, E.M. van Gent

De relatie tussen de manisch-depressieve stoornis en multiple sclerose , 75 - 86

Overzichtsartikel

K.C.E.E.R. Catthoor, M. De Hert, J. Peuskens

Stigma bij schizofrenie , 87 - 96

Overzichtsartikel

W.G.E. Kuyck, R. Vonk

Cycloïde psychose: een vergeten diagnose? , 97 - 108

Gevalsbeschrijving

C.F. Aalbersberg

Mifepriston bij de behandeling van de psychotische depressie , 109 - 113

Ingezonden brief

E. Knoppert-van der Klein

Reactie op 'De bipolaire stoornis, antidepressiva en de inductie van een (hypo)manie. Een systematisch overzicht', 115 - 116