Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 5

Oorspronkelijk artikel

Politiecontacten in de 7x24-uursdienst

C.A.Th. Rijnders, E.M. Kuijper

De laatste jaren is er bij de 7x24-uursdienst van de drie Haagse RIAGGs een stijgend politieaandeel in de verwijzingen. Dit komt overeen met bevindingen in andere (grote) steden in Nederland. Daarnaast is de problematiek op het gebied van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (bijvoorbeeld agressie en thuisloosheid bij psychiatrische patiënten), zowel op landelijk, als op regionaal niveau, een toenemend punt van aandacht. In dit artikel gaan wij in op de relatie tussen de politie en de Geestelijke Gezondheidszorg en in het bijzonder op de (probleem)situaties waarbij op enig moment zowel de politie (en/of justitie), als de Haagse 7x24-uursdienst is betrokken. Er wordt een beschrijving gegeven van de betrokken patiëntengroep met betrekking tot een aantal demografische kenmerken en contactvariabelen. Vervolgens komt ter sprake hoe het contact met deze groep tot stand komt in termen van aard en aanleiding van de politiebetrokkenheid, justitiële termen, hulpvraag, etc. Tot slot worden de in dit onderzoek gevonden gegevens besproken tegen de achtergrond van de relevante literatuur.