Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 2

Oorspronkelijk artikel

Kwaliteit van leven van langdurig van ambulante zorg afhankelijke psychiatrische patiënten; een conceptuele verkenning

W.A. Boevink, J.R.L.M. Wolf, Ch. van Nieuwenhuizen, A.H. Schene

In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkenning van het concept `kwaliteit van leven' met betrekking tot langdurig van ambulante zorg afhankelijke psychiatrische patiënten. Met behulp van de methode van Concept Mapping is onderzocht wat deze patiënten belangrijk vinden voor de kwaliteit van hun bestaan. Ook is nagegaan op welke wijze significante anderen en hulpverleners invulling geven aan het concept. Het op basis van 79 uitspraken geconstrueerde concept van `kwaliteit van leven' bestaat uit negen domeinen en een viertal dimensies. De domeinen zijn bovendien in volgorde van belangrijkheid geplaatst. Uit een vergelijking van de groepen blijkt dat patiënten het begrip `kwaliteit van leven' vooral individualistisch opvatten. Voor hen is het met name van belang dat zij greep op hun leven krijgen' een toekomstperspectief hebben' en op een adequate manier met zichzelf en hun psychische problemen leren omgaan. Familieleden en hulpverleners onderstrepen daarentegen het belang van professionele hulpverlening, een zorgzame omgeving en sociale steun.