Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 2

Oorspronkelijk artikel

Ch. van Gent, K.W.U.F. Stibane, M.G. Smits

De waarde van hypnogrammen bij adolescenten, opgenomen in een jeugdpsychiatrische kliniek

Oorspronkelijk artikel

G. de Cuypere, C. Jannes, R. Rubens

Medisch-ethische benadering van transseksualiteit en de geslachtsaanpassende behandeling

Oorspronkelijk artikel

M.P.M. Boks

Psychiatrische aandoeningen: prevalentie en effecten op lichamelijke klachten en beperkingen in de eerste lijn

Oorspronkelijk artikel

A.L. Bouhuys, E. Geerts, Y. Meesters, J.H.C. Jansen

Winterdepressie II: gedrag en coping voorspellen de respons op lichttherapie en het begin van een nieuwe depressieve episode

Oorspronkelijk artikel

W.A. Boevink, J.R.L.M. Wolf, Ch. van Nieuwenhuizen, A.H. Schene

Kwaliteit van leven van langdurig van ambulante zorg afhankelijke psychiatrische patiënten; een conceptuele verkenning