Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 1

Oorspronkelijk artikel

De angst om te vergeten: behandeling van functionele geheugenklachten

R.H.W.M. Ponds, A.J.M. Schmidt, M. de Lugt, R. Lulhofs, F.R.J. Verhey, J. Jolles

In dit artikel worden de eerste ervaringen beschreven van een nieuwe behandeling voor angst-gerelateerde functionele geheugenklachten. Uitgangspunt bij de behandeling is dat de geheugenklachten oorspronkelijk secundair zijn ten opzichte van stressvolle individuele omstandigheden of depressieve episodes, maar later in stand gehouden en versterkt worden door bezorgdheid voor dementie, selectieve aandacht voor geheugenfalen en negatieve verwachtingen over het eigen geheugen.