Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 37 (1995) 1

Oorspronkelijk artikel

Winterdepressie I: cognitieve gevoeligheid voor (symbolisch) licht voorspelt het begin van een nieuwe depressieve episode

A.L. Bouhuys, Y. Meesters, J.H.C. Jansen, G.M. Bloem

Bij 29 patiënten met een winterdepressie (WD) in remissie (gemeten in de vroege herfst) en controles is de cognitieve gevoeligheid voor licht bestudeerd in relatie tot het tijdstip waarop een nieuwe depressieve episode begint. De cognitieve gevoeligheid voor licht is gemeten via de beoordeling van expressie op gezichtsmodellen met lichte en donkere achtergrond.

WD-patiënten vertonen een verhoogde cognitieve gevoeligheid voor licht. Het waarnemen van een groter verschil in emotionele expressie tussen hun gezichtsmodellen met lichte en donkere achtergrond leidt eerder tot een nieuwe depressieve episode in de erop volgende herfst en winter. De bevindingen sluiten aan bij psychologische depressietheorieën en onderstrepen het belang van psychologische factoren als mogelijke verklaringen voor het ontstaan van winterdepressie.