Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 11

Oorspronkelijk artikel

Psychiatrische stoornissen in het kraambed

J.L. Klompenhouwer

In de moderne descriptieve classificatiesystemen ontbreken alle verwijzingen naar etiologische diagnostiek. Ondanks de voordelen van deze benadering voor de internationale communicatie heeft deze `ordening' ook geleid tot een verarming, met name wat betreft psychiatrische stoornissen die ontstaan in het kraambed. Inmiddels is eenduidig aangetoond dat er een directe etiologische relatie kan bestaan tussen de bevalling en het ontstaan van depressie of psychose. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onze huidige kennis op dit gebied, variërend van etiologie en classificatie tot behandeling en preventie.