Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 11

Oorspronkelijk artikel

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen

P.C.M. Herpers, J.K. Buitelaar

De laatste tijd zijn er toenemend aanwijzingen dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) niet verdwijnt gedurende de adolescentie, maar kan voortbestaan tot in de volwassen leeftijd. In dit artikel is de literatuur betreffende ADHD bij volwassenen (ADHD-A), met name gepubliceerd in de afgelopen vijf jaar, beoordeeld met betrekking tot de validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD-A. Hoewel verder onderzoek noodzakelijk is, bieden de onderzoeksresultaten uit de literatuur voorlopig steun om de diagnose ADHD-A als voldoende valide en betrouwbaar te accepteren.