Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 11

Oorspronkelijk artikel

J.L. Klompenhouwer

Psychiatrische stoornissen in het kraambed

Oorspronkelijk artikel

G.M. Lemmens, S. Claes, K. Devriendt

Psychose als laattijdig onderdeel van het velo-cardio-faciale syndroom

Oorspronkelijk artikel

B.R. Slaap, J.A. den Boer, H.G.M. Westenberg

De voorspelling van non-respons op farmacotherapie bij paniekstoornis

Oorspronkelijk artikel

H.J.M. Engels, A. Steen

Focus: Gestoorde taal in de psychose: een casestudie

Oorspronkelijk artikel

P.C.M. Herpers, J.K. Buitelaar

De validiteit en de betrouwbaarheid van de diagnose ADHD bij volwassenen