Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 38 (1996) 10, 723 - 734

Oorspronkelijk artikel

Preventie van agressieve incidenten

H. Nijman, W. Allertz, M. v.d. Boogaard, E. Chatrou, M. Dassen, W. Fleuren, T. Goertz, C. de Schinkel

Aan de hand van inzichten uit eerder onderzoek naar het vóórkomen van agressief gedrag van psychiatrische patiënten (Nijman, Allertz e.a. 1995) werd in Psychiatrisch Centrum Welterhof een agressie-interventiestudie opgezet. Doel van dit onderzoek was om met een aantal geprotocolleerde interventies agressieve incidenten op een gesloten acute-opnameafdeling zowel in aantal als in ernst te verminderen. Twee andere gesloten afdelingen fungeerden daarbij als controleafdelingen. Het agressieve gedrag werd geregistreerd met een Nederlandse versie van de Staff Observation Aggression Scale (SOAS). Zowel het totale aantal agressieve incidenten als het aantal fysieke agressieve incidenten op de onderzoeksafdeling bleek, ten opzichte van de twee controleafdelingen, niet significant afgenomen te zijn. Wel bleek na invoering van de interventies de ernst van de agressieve incidenten op de onderzoeksafdeling minder te zijn dan op de controleafdelingen. Dit verschil was randsignificant. Overigens nam op zowel de onderzoeksafdeling als op de controleafdelingen de totale frequentie van agressieve incidenten af. De vraag rijst of deze vermindering onder invloed van de meting met de SOAS tot stand kwam.